Hjælp til tankerne

Håndter dine tanker via kognitiv omstrukturering

Her kan du åbne op

Her bliver du mødt af varme, tryghed og forståelse

Mange års erfaring

Jeg har mere end 20 års erfaring inden for faget

Psykologiske/kliniske tests:

· BAI

· BDI-II

· ROBSON SCQ

· SOCIALE FÆRDIGHEDER

 

Læs beskrivelserne nedenfor...

 


BAI

Aaron T. Beck´s Anxiety Inventory = Beck´s angst vurderingsskema.

BAI, angst status skema, anvendes til at måle alvorligheden af angst, samt forandringer i angsttilstanden, designet til personer fra 17 år og voksne.

Undersøgelser har klargjort, at Beck´s Angst Inventory skema, er et præcist mål for angst symptomer hos børn og voksne.

Angstvurderingsskemaet består af 21 udsagn/symptomer, som vurderes af testpersonen, på en fire-trins skala fra, slet ikke: (0) til alvorligt: (3), i forløbne uge og samme dag, som vurderingen tages og det endelige resultat opgøres i fire forskellige angst niveauer, som følger:

    0-9: normal til minimal angst
    10-18: mild til moderat angst
    19-29: moderat til alvorlig angst
    30-63: alvorlig angst

 


BDI-II

Beck Depression Inventory-II, skabt og offentliggjort i 1996 af Aaron T. Beck, er et spørgeskema, som anvendes til måling af sværhedsgrad af depression, samt forandringer i depressionstilstand. BDI-II omfatter såvel fysiologiske som kognitive symptomer på depression.

Spørgeskemaet måler 21 symptomer, der vurderes af respondenten og hvert symptom har fire svarmuligheder, af stigende grad.
  KONTAKT MIG NU  

 


ROBSON SCQ/SELVTILLID

Robson self-concept Questionnaire

Dette spørgeskema måler klientens selvtillid, selvværd og udtrykker holdninger og meninger, klienten har om sig selv, andre og omverdenen.

Formål med SCQ spørgeskema:

    Besvarelsen, med en scoringsskala fra: normal, lavt, meget lavt, giver et fingerpeg om, hvorvidt og hvor stort et problem selvtillid er hos klienten.
    Mere følger...

 


SOCIALE FÆRDIGHEDER

Dette spørgeskema/interviewskema består af en række spørgsmål. Hvert spørgsmål læses og besvares et ad gangen og en ring sættes om ét af tallene, 1-3, i højre side, der lige nu passer bedst til klienten:

1: Passer slet ikke.

2: Passer af og til.

3: Passer fuldstændigt.

 

Klientens samlede sociale kompetence underinddeles i 6 delområder, som følger:

De 6 specifikke områder, til den samlede sociale kompetence er:

1. Nonverbale færdigheder

2. Verbale færdigheder

3. Emotionelle færdigheder

4. Selvbeskyttende færdigheder

5. Problemløsnings færdigheder

6. Intime færdigheder

Således synliggøres sociale færdigheders del- og problem områder, ifm hvor god klienten er til at anvende, håndtere, balancere i sociale færdigheder mhp fremadrettet, at implementere i hverdagen og arbejde videre hermed.

Målet er at fremhæve enkelte situationer fra klientens liv, hvor vedkommende kan fortælle nærmere om, hvad der skete, hvad han/hun tænkte, følte, hvordan han/hun reagerede kropsligt i situationen, og hvad de gjorde/adfærd. Det anbefales at gennemgå klientens oplevelser ud fra den kognitive grundmodel: Tanker – Følelser – Handling – Krop, således at der dannes en forbindelse mellem disse. Man kan spørge, hvilke tanker deltageren havde, hvilke følelser, der kom, hvordan deltageren havde det kropsligt, og hvad han eller hun gjorde, og hvad der videre skete.

Hvis deltageren fortæller om en besværlig situation, vil man kunne undersøge, om deltageren har negative automatiske tanker, som gør situationen mere negativ, måske værre og mere overvældende, end den behøvede at være. Man kan diskutere, om man kunne se anderledes på situationen, om man kunne handle anderledes, hvad man kan lære af situationen, og hvad man kan tænke, føle, sige, gøre, hvis situationen opstår igen.

Kontakt os


Psykolog Lisa Kirk Kryger
Strandvejen 228 st.th.
2920 Charlottenlund

(+45) 41 94 20 21
psykologlkryger@gmail.com