Hjælp til tankerne

Håndter dine tanker via kognitiv omstrukturering

Her kan du åbne op

Her bliver du mødt af varme, tryghed og forståelse

Mange års erfaring

Jeg har mere end 20 års erfaring inden for faget

CV:


2006: Imago Parrelations Terapeut, 1-årig uddannelse. Institute for Couples

         Therapy, The Washington DC Training, by Jette S. Simon, Clinical Instructor.

2004: Kognitiv Adfærds Terapeut, 1-årig uddannelse.

         Uddannelses-, Udviklings- og Forskningsafdelingen, Storstrøms Amt.

2000: Psykolog, Cand.pæd.Psych.: Karakter: 11 i specialeafhandling.

          Kandidateksamens-gennemsnit: 10. Danmarks Pædagogiske Universitet.

 

Ansættelser/erhvervskompetencer & erfaringer:


 • Klinisk Psykolog i ”Byens Psykologer”, H.C. Andersens Boulevard 47, Kbh.
 • Region Hovedstadens Psykiatri, Psykiatrisk Center Amager i 2 år.
 • Klinisk Psykolog, ”Klinik for Selvmordsforebyggelse”, Vordingborg, og Slagelse Sygehus, satellitfkt., Region Sjaellands Psykiatri.
 • Klinisk Psykolog, Sankt Hans Hospital, Center for Kognitiv Terapi, ved professor Irene Oestrich og ledende overlæge Jørn Lykke.
 • Klinisk Psykolog, 1-årig Uddannelsesstilling, v/ Psykolog med ydernr., Kgs.Lyngby
 • Privatpraktiserende Klinisk Psykolog, Ordrupvej 34 B, Charlottenlund.
 • Privatpraktiserende Psykolog, ”Psykologhuset Broen”, 2200 København N.            
 • Privatpraktiserende psykolog, ”Byens Psykologer”, H.C.Andersens Boulevard 47, 1553 København V.                         
 • Psykologvejleder i forskningsmetodologi, børne- og psykiatriområdet,  Professionsbacheloruddannelsen for Sygeplejestuderende, Kbh.´s Amt.
 • Psykolog/Studenterrådgiver/Uddannelsesleder for Sygeplejestuderende, Kbh.´s Amt.
 • Psykolog, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, PPR, Gentofte Kommune.
 • Psykolog/Kursusleder i forskningsmetodologi, Professionsbachelor-uddannelsen for Sygeplejerskestuderende, Kbh.´s Amt.

 

 • Censor funktion
 • 2015-2005: External Examiner, Department of International Health, immunology and Microbiology, University of Copenhagen: I Folkesundhedsvidenskab, kandidat- og bachelor eksaminer, for studerende/Censor på Københavns Universitet i Folkesundhedsvidenskab, Center for sundhed og samfund, Øster Farimagsgade 5, 1353 København K.
 • 2010-2006: Censor ved Lægeuddannelsen, Københavns Universitet.

 

Videnskabelig produktion og lignende


2011: Deltager ved reception, i Slagelses nye Klinik for Selvmordsforebyggelse.

2010: Ved åbning af Slagelse Hospitals nye Klinik for Selvmordsforebyggelse, Interview ved 

          undertegnede, den 12.01.2011.  26/Ugeavisen Slagelse/ 28.12.2010.

2004: Psykolog Nyt, nr. 18/2004, Faglig tyngde: ”Forskning og fagligt”: 10 siders  artikel:

         ”Om tilknytning til andre mennesker”. Udlånes på UniversitetsBiblioteker.

2002: Forfatter til kapitler i bogen: ”Sundhedspsykologi”, 2002.

 

Kursusvirksomhed/Certificeringer


2017: ”Dynamisk Assessment & interaktiv testning”, 01. September, DPF.

2017: ”Personlighedsforstyrrelser og personlighedsteori, Kbh.”, august, DPF.

2016: ”Exners Rorscharch System, grundkursus (børn) – kursustype l

            I perioden: 25. og 26. januar samt 29.februar 2016. Dansk Psykolog Forening.

2015: ”Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten”, Helsingør K.

2015:   Forflytningskursus, Brandskolen, Gørlundevej 4B, Ålsgårde, 1 dag.

2014:   Engelsk B, GSK, Ingrid Jespersens GymnasieSkole.

2013:   Matematik A-niveau, GSK, Copenhagen Business College/CBS.

2011:  ”Iværksætterkursus”, Væksthuset Hovedstadsregionen, Gentofte Kommune.

2010:  ”Verdensdag for Selvmordsforebyggelse”, PsykiatriFonden, FUFS, Livslinien.

2008:  ”Emotioned Focused Therapy” v/Professor Leslie Greenberg, Toronto.

2008:  ”Uncover Strengths & Build Resilience”, v/Dr. Christine Padesky, Ph.D.,

             California. Masterclass in Cognitive Behavioural Therapy.

2007: ”Hjerne og Psyke; udviklingspsykologiske og voksenpsykologiske perspektiver

            ved specialist og Cand.Psych., Susan Hart. Dansk Psykolog Forening.

2007: ”Selvmordsforsøg og cutting blandt unge”. Temadag for psykologer, DPF.                 

2004-2003: Ph.d. Engelsk kursus, Copenhagen Business College, Niels Brock.

 

Frivillig Psykolog Rådgivning


2005:          Frivillig psykologrådgiver for fysisk- og /el. psykisk voldsramte kvinder i

Grevinde Dannerhuset, Nansensgade 1, 1366 København K.

2004- 2002:Frivillig psykologrådgiver ved Psykiatri Fondens Telefonrådgivning, Kbh. Ø.

 

Professionel erhvervserfaring er Klinisk Psykologi, Psykiatri:


Med såvel børn, unge, voksne, familier, i forhold til diagnostik, udredning/testning, forskning, behandling, undervisning individuelt og i grupper, supervision m.m.

 

Som Klinisk Psykolog, Cand.Psych.: Tilbyder jeg psykologisk, psykiatrisk konsultation og samtaleterapi til børn, unge, voksne, par og familier.

 

 

Kontakt os


Psykolog Lisa Kirk Kryger
Strandvejen 228 st.th.
2920 Charlottenlund

(+45) 41 94 20 21
psykologlkryger@gmail.com