Hjælp til tankerne

Håndter dine tanker via kognitiv omstrukturering

Her kan du åbne op

Her bliver du mødt af varme, tryghed og forståelse

Mange års erfaring

Jeg har mere end 20 års erfaring inden for faget

Personlighed - hvad er det?

Hvad mener vi, når vi siger: ”Han/hun er lidt af en personlighed”

Personligheden udgøres af personens psykologiske kvaliteter og egenskaber.

  • Tænkemåde
  • Måde at opfatte på
  • Måde at udtrykke følelser på
  • Adfærd
  • Selvopfattelse
  • Relation til andre mennesker

Personligheden er et resultat af vores arv, opvækst og erfaring.

Personlighedsforstyrrelse

Forestillinger, fastlåste formodninger, tanker om:

  • hvem man er
  • hvordan andre mennesker er
  • hvordan andre mennesker ser på en
  • egen adfærd

Meget fastlåste, ufleksible forestillinger medfører ofte ubehag og vanskeligheder med andre mennesker.

Typiske områder, som er over- og underudviklet

Personlighedsforstyrrelse

Overudviklet

Underudviklet

Tvangspræget

Kontrol
Ansvarlighed
Systematik

Spontanitet
Kådhed
Ængstelig Sårbarhed
Undvigelse
Hæmning
 
Selvtillid
Selskabelig
Dependent

Hjælpesøgende adfærd
Klyngende adfærd

Selvstyring
Bevægelighed
Histrionisk Udtryksfuldhed
Virkningsfuldhed
 
Kontrol
Systematik
Narcissistisk Selvforherligelse
Konkurrencelyst
 
Generøsitet
Gruppeorientering
Passiv-aggressiv Autonomi
Modstand
Passivitet
Sabotage
 
Intimitet
Selvtillid
Aktivitet
Dyssocial (psykopati) Stridslyst
Udnyttelse
Grisk/grådighed
 
Empati
Gensidighed
Social sensitivitet
Borderline Mistillid
Ustabile emotioner
Manipulation
Impulsivitet
 
Tillid
Evne til at reflektere
Fleksibilitet & empati
Schizoid Autonomi
Isolation
 
Intimitet
Fællesskab
Paranoid Vagtsom
Mistillid
Mistænksomhed
 
Sindsro
Tillid
Accept

Kilde: Beck & Freemann (1990)   

Kontakt os


Psykolog Lisa Kirk Kryger
Strandvejen 228 st.th.
2920 Charlottenlund

(+45) 41 94 20 21
psykologlkryger@gmail.com