Hjælp til tankerne

Håndter dine tanker via kognitiv omstrukturering

Her kan du åbne op

Her bliver du mødt af varme, tryghed og forståelse

Mange års erfaring

Jeg har mere end 20 års erfaring inden for faget

Psykolog med speciale i depression

Depression og symptomer

Der findes en lang række symptomer på depression. Her har jeg listet en række af dem.

 • nedsat humør, nedtrykthed
 • nedsat lyst eller interesse
 • nedsat selvtillid eller selvfølelse
 • selvbebrejdelser eller skyldfølelse
 • negativt syn på fremtiden
 • tænke- eller koncentrationsbesvær
 • tanker om død eller selvmord
 • nedsat energi eller øget træthed
 • søvnforstyrrelser
 • appetit- eller vægtændring
 • rastløshed eller hæmning

Forskellige former for depression:

 • depressiv enkeltepisode*
 • periodisk depression
 • manio-depressiv tilstand

*depressiv enkeltepisodes varighed: fra mellem 3-12 måneder, hvis man ikke behandler

 

 

Hvem får depression?

Forekomst livstidsrisiko for udvikling af en depression: ca. 5-9 % kvinder, ca. 2-4 % mænd.

Flere kvinder end mænd bliver ramt, de fleste får sygdommen i en alder af 20-40 år.

Sårbarheds - stress – model

 • genetisk sårbarhed: nogle mennesker er særligt sårbare
 • opvækstvilkår: barnet udvikler, pga. fx svigt, afvisning, dysfunktionelle/negative antagelser (”jeg duer ikke” – ”ingen kan elske mig”)
 • måden at tænke på
 • kritiske livsbegivenheder: fx tab de gamle negative ideer bliver aktive, blusser op
 • personlige egenskaber er vigtige for, hvilken type begivenheder, der kan sætte de negative tanker i gang
 • belastende livsvilkår

Depressionens onde cirkler

Belastende begivenheder:

 • særligt tab og nederlag
 • depressive følelser
 • negative tanker
 • problemer ift andre (social tilbagetrækning)  
 • manglende tilfredsstillende aktiviteter (inaktivitet)
 • biologiske forstyrrelser

Den depressive tankegang er kendetegnet ved et negativt syn på sig selv: ”jeg er ikke god nok”

Et negativt syn på andre og omverdenen: ”der er ingen, man kan stole på”

Et negativt syn på fremtiden: ”alt er så håbløst, og det bliver nok aldrig bedre”

Symptomer på depression

  Bliver stærkere/tager til:

  • håbløshed
  • hjælpeløshed
  • passivitet
  • tilbagetrækning
  • ensomhed

   

  Bliver mindre/tager endnu mere af:

  • energi
  • lyst
  • glæde
  • selvværd
  • mål og mening

  Kontakt os


  Psykolog Lisa Kirk Kryger
  Strandvejen 228 st.th.
  2920 Charlottenlund

  (+45) 41 94 20 21
  psykologlkryger@gmail.com